دغدغه ایران

دغدغه ایران، پادکست معرفی کتاب، تحلیل اجتماعی و روایت صوتی نوشتارهای محمد فاضلی است. محمد فاضلی، مدرس دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام است. این پادکست درباره مسائل، راهکارهای توسعه ایران است. پادکست دغدغه ایران دوشنبه هر هفته منتشر می‌شود و راه ارتباط با آن نشانی ایمیل: dirancast@gmail.com است.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Monday Mar 01, 2021

خلاصه و روایت کردن کتاب

Monday Feb 22, 2021

خلاصه و روایت کردن کتاب

Monday Feb 15, 2021

خلاصه و روایت کردن کتاب

Monday Feb 08, 2021

خلاصه و روایت کردن کتاب

Monday Feb 01, 2021

خلاصه و روایت کردن کتاب

Monday Jan 25, 2021

خلاصه و روایت کردن کتاب

Monday Jan 18, 2021

خلاصه و روایت کردن کتاب

Monday Jan 11, 2021

خلاصه و روایت کردن کتاب

Saturday Jan 09, 2021

خلاصه و روایت کردن کتاب

محمد فاضلی

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822